Sản phẩm chi tiết

GIỐNG DÂU TÂY

Liên hệ mua hàng: 0985522343-0987872279

Cây Cúc nuôi cấy mô (Cúc đầu giòng)

 

 

Cây được nuôi trong phòng thí nghiệm,sau khi cây đã ra ngoài vược ươm được 1,5 tháng, cây chuẩn,khỏe,có 5-7 lá

Giá: 1.000đ/ cây