ĐẶC SẢN NGỌC LINH

Điện thoại: 0985 522 343 (ZALO) - 0987 872 279

Địa chỉ: Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kom Tum

Mail: tathuy.khcn@gmail.com

Website: www.dacsanngoclinh.com

Bản đồ hướng dẫn
Gọi điện SMS Chỉ đường